Årsoppgjør

  • Avstemming og kontroll av balansen og resultatet
  • Ligningspapirer
  • Årsregnskap med noter og protokoll

Kontakt oss for mer informasjon

Tjenester

Lønnsområdet

Regnskapsførsel

Årsoppgjør

Rådgivning