Rådgivning

  • Skatt og avgift. Skal ikke betale mer skatt og avgift enn nødvendig
  • Uttak og utbytte.
  • Verdivurdering av bedrifter
  • Likviditetsanalyser og lønnsomhetsanalyser
  • Investeringsanalyser

Kontakt oss for mer informasjon

Tjenester

Lønnsområdet

Regnskapsførsel

Årsoppgjør

Rådgivning