Regnskapsførsel

  • Bilagsføring i det systemet som kunden ønsker. Vektlegger at regnskapet skal være løpende ajour og avstemt, det er det mest effektive og det enkleste.
  • Oppfølgning av kundefordringer

Kontakt oss for mer informasjon

Tjenester

Lønnsområdet

Regnskapsførsel

Årsoppgjør

Rådgivning